Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2006-12-20 20:48:53

 

   

Kartki Świąteczne - Boże Narodzenie - g003

      

       Pokój na ziemi ludziom,

a w niebie cisza gwiazd,

grają anieli,

świat się chlebem dzieli.

Świat ma dziś świąteczny blask…

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz

Nadchodzącego Nowego Roku, Zarząd Oddziału PTP,

życzy Koleżankom i Kolegom spokojnej i owocnej,

przynoszącej zadowolenie pracy. Serdecznie

dziekujemy i zapraszamy do dalszej współpracy aby

nasze działania przyniosły rezultat w postaci długo

wyczekiwanego wprowadzenia w życie ustawy o

naszym zawodzie, byśmy mogli bez przeszkód

wspierać Tych, którzy oczekują naszej pomocy...

 


2006-12-20 20:42:19
                        Drogie Koleżanki i Koledzy
 
Przedstawiam propozycje dotyczące trybu ubiegania się o uzyskanie specjalizacji z psychologii klinicznej,nadesłane przez prof.Tylkę Krajowego Specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej.

 

 

Propozycje dotyczące trybu ubiegania się o uzyskanie specjalizacji z psychologii klinicznej.

 

I.                    Rzeczywistość- aktualnie istnieją dwa sposoby uzyskiwania specjalizacji:

Pierwszy- to tzw. „stary tryb”, który przestanie funkcjonować w 2007 r. dotyczy osób, które posiadają Iº specjalizacji i rozpoczęły w wyznaczonym terminie staranie o uzyskanie IIº.

Drugi- to „nowy tryb”- tylko Iº , ale zgodnie z ustalonym programem trwającym pięć lat.

Aktualnie na rynku usług psychologicznych działają osoby, które:

  1. dysponują „pełną” specjalizacją (IIº)
  2. dysponują Iº specjalizacji i są w trakcie uzupełniania IIº
  3. dysponują Iº specjalizacji i mają możliwość jej uzupełnienia (nowy tryb)
  4. dysponują Iº specjalizacji i nie mają możliwości uzupełnienia (brak miejsc stażowych, inne przeszkody)
  5. nie dysponują żadną specjalizacją, ale mają b. duże doświadczenie zawodowe i/bądź naukowy dorobek.

II.                 Sposoby rozwiązywania problemów- propozycje

  1. Najbardziej naturalną i dostępną drogą uzyskania specjalizacji jest zrealizowanie programu wg nowego trybu (pięcioletni program szkolenia w dwóch blokach: ogólnym i szczegółowym). Dotyczy to głównie osób rozpoczynających starania o specjalizację.
  2. W nowym trybie przewidziano również możliwość uzyskania specjalizacji pełnej dla osób posiadających Iº, poprzez jej uzupełnienie. Dla tej kategorii osób oraz dla osób bez specjalizacji proponujemy:

Wprowadzenie wariantu A- dotyczy osób bez stopnia specjalizacji, ale dysponujących bogatym doświadczeniem klinicznym i znaczącym dorobkiem naukowym

W stosunku do takich osób tryb postępowania byłby następujący:

(1) Osoba zainteresowana uzyskaniem specjalizacji składa:

- podanie uzasadniające wniosek o specjalizację w zakresie psychologii klinicznej

- odpis dyplomu o ukończeniu studiów psychologicznych

- zaświadczenie potwierdzające staż zawodowy w uspołecznionej służbie zdrowia (co najmniej 10 lat pracy)

- dokumentuje ukończone szkolenia podyplomowe, kursy doskonalące, certyfikaty

- dyplomy ( np. doktorski, habilitację)

- wykaz publikacji naukowych

- opinię PTP, a całość przedkłada na ręce Konsultanta Wojewódzkiego

(2) Konsultant Wojewódzki kieruje dokumentację wraz ze swoją opinią do CMKP, które przedkłada dokumentację kandydata Komisji Kwalifikacyjnej

3.  Znaczącą liczną grupę stanowią osoby, które posiadają Iº specjalizacji i dążą do uzyskania pełnej specjalizacji (równoważnej z IIº)

 

Wprowadzenie Wariantu B- w tej grupie osób należy wyróżnić osoby, które:

- zakończyły staże specjalizacyjne (bądź są w trakcie ich finalizowania)

-z różnych powodów zaliczyły część stażów (szkoleń) i powinny uzupełnić cykl szkoleń (przypadki takie zgłaszane są do Konsultanta Krajowego).

Dla tych wszystkich osób przepustką do egzaminu dającego możliwość uzyskania specjalizacji jest:

- odbycie staży kierunkowych oraz kursów (w tym z takich dziedzin jak psychologia sądowa)

- uczestnictwo w procesach Sekcji Naukowej i/lub w programach badawczych (udział czynny w Konferencjach Naukowych)

- wypełnienie karty specjalizacyjnej

- przedstawienie dokumentacji z odbytych szkoleń i uczestnictwa w Konferencjach Naukowych Konsultantowi Wojewódzkiemu, wraz z opinią osoby rekomendującej (specjalisty IIº)- pełniącego rolę kierownika specjalizacji dla danej osoby.

Dokumenty te wraz z opinią Konsultanta Wojewódzkiego kierowane są poprzez Wojewódzkie Centrum Szkolenia Kadr Medycznych do Komisji Egzaminacyjnej.

Wariant C- uzyskanie specjalizacji poprzez realizację nowego programu specjalizacji (5 lat).

 

            Aktualnie trwają prace nad modyfikacją tego programu. Jeśli uda się sfinalizować prace nad modyfikacją w grudniu br., stosowne informacje zostaną przekazane do Konsultantów Wojewódzkich.

 

Aby warianty A i B mogły być wdrożone do realizacji, Konsultant Krajowy wystąpił do Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia o zgodę na wydanie rozporządzenia o nadzwyczajnym trybie uzyskiwania specjalizacji z psychologii klinicznej.

W związku z tym odbyło się w Ministerstwie Zdrowia w październiku 2006 posiedzenie przedstawicieli Min. Zdrowia CMKP z grupą Ekspertów i Konsultantów Wojewódzkich zaproszonych przez Ministerstwie Zdrowia.

 

Decyzję Ministerstwa Zdrowia w przedstawionej sprawie, muszą poprzedzać prace Zespołu Ekspertów oparte w znacznej mierze na opiniach Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie psychologii klinicznej. Prace takie zostały podjęte, a dotyczą dwóch ważnych obszarów:

 

- modyfikacji nowego programu specjalizacyjnego

- kryteriów akredytowania ośrodków uprawniających do prowadzenia

szkoleń do specjalizacji


2006-12-13 20:29:55
Drogie Koleżanki i Koledzy
 
Chciałabym poinformować Was, że od października br zostałam powołana do pełnienia funkcji Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Psychologii Klinicznej.
Wszystkich Was Psychologów Klinicznych oraz Psychologów zainteresowanych psychologią kliniczną oraz specjalizowaniem się w tej dziedzinie uprzejmie proszę o kontakt.
Zapewne wiecie z różnych źródeł i dotkliwie doświadczacie trudności i ograniczeń jakie niosą za sobą wymagania dla specjalizujących się.Pragnę  i mam nadzieję informować Was o wszelkich działaniach jakie są i niewątpliwie będą podejmowane w tym zakresie, by stworzyć dogodniejsze warunki dla chcących specjalizować się.
W najbliższych dniach zamieszczę na stronie Oddziału Olsztyńskiego PTP informacje o propozycjach dotyczących trybu ubiegania się o uzyskanie specjalizacji z psychologii klinicznej.Będę zainteresowana pozyskaniem Waszych opinii w tej sprawie.
 
Aktualnie uprzejmie proszę o kontakt Psychologów Klinicznych i przesłanie(na adres e-mail) następujących informacji:
-imię nazwisko,data urodzenia
-rok ukończenia studiów,nazwa uczelni
-data uzyskania specjalizacji,I st, IIst.
-miejsce zatrudnienia,staż pracy
-możliwości bezpośredniego kontaktu.
Proszę o przedstawienie zakresu działań,usług jakie realizujecie w miejscu swego zatrudnienia.
Pozdrawiam.
 
Teresa Milewska-Gidzgier
 
 
Kontakt ze mną:
Teresa Milewska-Gidzgier
kom.604 550 407
 Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie,Al.Wojska Polskiego 35
tel 089 53 27 283

2006-12-06 20:47:40

Szanowe koleżanki, koledzy.

 

Ze względu na małą liczbe osób chętnych,

które zgłosiły chęć uczestniczenia

w warsztatach nt. Komunikacja Rosenberga w wychowaniu,

które miała poprowadzić mgr Bernadeta Jabłońska 

w dniach 9 - 10 grudnia, zajęcia zostają odwołane.

 

W związku z powyższym, proponujemy państwu

kolejny termin powyższych warsztatów:

w dniach 13 - 14 stycznia 2007 roku.

Prosimy o potwierdzenie swojego akcesu

telefonicznie na numer Przewodniczącego

Oddziału 0- 603-457- 288 lub na adres

e-mail: kedza@vp.pl