Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2007-01-08 23:14:41

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP - Warszawa 2007

W dniach 26 – 28 stycznia 2007 r. odbędzie się w Warszawie Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Miejscem obrad będzie Fundacja ETOH, ul. Mszczonowska 6. Porządek obrad przewiduje:

I dzień obrad: I część obrad od godz. 14.00 do 19.00, o godz. 20.00 szkolenie
1.    Otwarcie obrad
2.    Wybór przewodniczących Walnego Zgromadzenia
3.    Przyjęcie porządku obrad
4.    Wybór Komisji Mandatowej.
5.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6.    Wybór Komisji Skrutacyjnej
7.    Wybór Komisji Kasacyjnej
8.    Sprawozdanie Zarządu Głównego
9.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
10.  Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
11.  Rozpoczęcie dyskusji nad sprawozdaniami
12.  Szkolenie: 'Psychoterapia skoncentrowana na osobie - pokaz i analiza sesji psychoterapii prowadzonej przez Carla Rogersa z pacjentka Glorią'

II dzień obrad:  II i III część obrad w godzinach 9.00 – 13.00 i 14.00 – 20.00
II część:
13.  Wybór Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
14.  Kontynuowanie dyskusji nad sprawozdaniami
15.  Wybory Sądu Koleżeńskiego I i II instancji
16.  Absolutorium dla Zarządu Głównego
17.  Wybór przewodniczącego PTP.
18.  Akceptacja wniosków o przyznanie odznak „Zasłużony dla PTP”

III część:
19.  Zmiany w statucie PTP
20.  Wybory Zarządu Głównego
21.  Dyskusja o przyszłości PTP
22.  Wybory Głównej Komisji Rewizyjnej

III dzień obrad: IV część obrad od godz. 9.00 do 13.00
23.  Przyjęcie uchwał i wniosków
24.  Przyjęcie uchwały w sprawie kasacji orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
25.  Informacja o ukonstytuowaniu się Prezydium Zarządu Głównego
26.  Zamknięcie obrad

 

Poniżej podajemy odsyłacz z kartą zgłoszenia dla delegatów wybranych jako uczestników Walnego Zgromadzenia. Prosimy o wypełnienie karty i przesłanie jej do Przewodniczącego Oddziału Terenowego

http://www.ptp.org.pl/teksty/2007_WZD_zgloszenie_delegata.doc


2007-01-08 20:12:10

INFORMACJA

dla osób, które zgłosiły chęć uczestniczenia w zajęciach warsztatowych nt. Komunikacja Rosenberga w wychowaniu,

które poprowadzi mgr Bernadeta Jabłońska 

w dniach 13 - 14 stycznia 2007 roku w godzinach 09.00-15.00

 

ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ:

w sali konferencyjnej

Szpitala Psychiatrycznego

przy ulicy Wojska Polskiego 35

 

 

Prosimy o potwierdzenie swojego akcesu

telefonicznie na numer Przewodniczącego

Oddziału 0- 603-457- 288 lub na adres

e-mail: kedza@vp.pl