Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2007-07-05 11:19:04

Ustawa, ustawa, ustawa...

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu zawodu psychologa, przygotowany przez ministra pracy i polityki społecznej. Projekt ustawy precyzuje zasady dotyczące wykonywania zawodu psychologa oraz działalności gospodarczej wiążące się z wykonywaniem usług psychologicznych. Zawód psychologa będzie mógł wykonywać magister psychologii. Uprawnienia do wykonywania zawodu będą miały także osoby posiadające niezbędne kwalifikacje potwierdzone dyplomem wydanym w innym kraju, który będzie uznany w Polsce za równorzędny z dyplomem magistra z tej dziedziny. Każda z tych osób musi mieć też zdolność do czynności prawnych i nie może być karana. Psycholog będzie mógł świadczyć usługi na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i prowadzić działalność gospodarczą.

            Zawód ten będzie można wykonywać z chwilą wpisania na listę psychologów prowadzoną przez wojewodę. On też będzie odpowiedzialny za prowadzenie rejestru przedsiębiorców świadczących takie usługi. Na podstawie informacji zebranych od wojewodów w Ministerstwie Pracy powstanie centralna lista psychologów oraz rejestr przedsiębiorców świadczących usługi psychologiczne. Wykazy będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Za wpis na listę psychologów będzie pobierana opłata w wysokości nie większej niż 50 zł. Pieniądze te trafią do budżetu państwa.

 

 

 

... Gazeta Prawna 04.07.07.