Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2008-04-04 10:23:32

                                         Koleżanki i Koledzy !

    Chcemy poinformować, że przyszedł czas wyborów do Zarządu Oddziału.   Wzywamy zatem wszystkich członków zwyczajnych do udziału w Walnym Zebraniu Oddziału celem: a) przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału, b) wybrania nowego Zarządu Oddziału, c) Komisji Rewizyjnej, d) delegatów na Walny Zjazd Delegatów Zarządu Głównego i e) uchwalenia głównych kierunków działalności Oddziału.

       Walne Zwyczajne Zebranie Oddziału odbędzie się 19-04-08 r. o godz. 09.00 (pierwszy termin), a w przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, w drugim terminie, też 19-04-08 r. o godz. 09.30- bez względu na liczbę obecnych, w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie   ul. Wojska Polskiego 35 (wejście od ul. Sybiraków).

      Bezpośrednio po wyborach zapraszamy na bezpłatne zajęcia seminaryjno-warsztatowe  nt. „Model ekspertyzy psychologicznej w sprawach małoletnich świadków-pokrzywdzonych w przestępstwach seksualnych”, które poprowadzi Kol. Andrzej Zybert z Katowic – wieloletni biegły sądowy. Przewidywany czas zajęć ok. 4 godzin.

     

   Zachęcamy do udziału w warsztatach również psychologów nie będących jeszcze członkami Towarzystwa.

 

Ponadto:

 1. Na spotkaniu będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki członkowskie.

 2. Wysokość składki w 2007 i 2008 roku wynosi 80,- zł.

3. Emeryci mogą zgodnie ze Statutem Towarzystwa składek nie opłacać.

4. Osoby zalegające ponad 2 lata mogą zostać skreślone z listy członków PTP, to oznacza zawieszenie certyfikatów i rekomendacji przyznanych w ramach Towarzystwa.

5. Osoby, które chciałyby wstąpić do PTP prosimy o wcześniejsze wypełnienie deklaracji, dołączenie xero dyplomu i 1 fotografii, przyniesienie 80,- zł na opłacenie składki za 2008 r. i 40,- zł opłaty wpisowej. Jednocześnie przypominamy, że osobami polecającymi mogą być wyłącznie członkowie PTP z aktualnie opłaconymi składkami.

6.      Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać na stronie internetowej ptp.org.pl lub telefonicznie z Przewodniczącym Oddziału  tel.   609-342-991