Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2008-05-21 10:30:35

Protokoł z Walnego Zebrania Zarządu Oddziału

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  w Olsztynie w dniu 19-04-08 r.

 

 

 

        W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z poniższym porządkiem obrad:

1)    Przyjęcie Sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału za okres ostatniej kadencji, tj. 07-12-04 r.  19-04-08 r.

2)    Wybory nowego Przewodniczącego i Zarządu Oddziału,

3)    Wybory nowej Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4)    Wybory delegatów na Walny Zjazd Delegatów Zarządu Głównego,

5)    Uchwalenie głównych kierunków działalności Oddziału.

 

Zebranie zostało przeprowadzone zgodnie ze Statutem PTP.

W zebraniu wzięło udział 13 osób, członków zwyczajnych PTP.

Przyjęto następujące uchwały:

1.     Komisja Rewizyjna złożyła Walnemu Zebraniu sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i zostało ono udzielone.

2.     W wyniku wyborów wyłoniono nowy skład Zarządu Oddziału:

- Andrzej Kędzierski  -Przewodniczący

- Teresa Milewska-Gidzgier V-ce Przewodnicząca

- Krzysztof Goliński Skarbnik

- Hubert Chróst Sekretarz

- Mirosław Zdunek-Ruczyńska Członek Zarządu

- Ewa Koziatek- Członek Zarządu

      3. Wyłoniono nowy skład Komisji Rewizyjnej:

           - Marta Kossut- Przewodnicząca

           - Danuta Dobkowska- Członek Komisji

           - Agata Skorupska- Członek

       4. Wybrano Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTP:

           - Andrzej Kędzierski

           - Krzysztof Goliński

           - Hubert Chróst

          - Monika Pokorska

          - Danuta Dobkowska

          - Alicja Konieczna  

          - Teresa Milewska-Gidzgier

       5. Przyjęto, że prace Zarządu Oddziału będą się koncentrowały na:

         - organizowaniu zajęć warsztatowo-seminaryjnych z różnych dyscyplin psychologii,

        - włączaniu się w prace Samorządu Zawodowego Psychologów, 

        - współpracy w zakresie zdobywania przez psychologów specjalizacji z psychologii klinicznej i innych,

        - świadczenia pomocy psychologom, którzy się o nią zwrócą,

       - prowadzenia strony internetowej,

       - integracji środowiska młodych psychologów.

 

 

 

Komisja Wyborcza:

1.Danuta Dobkowska

2.Beata Piotrowska

3.Alicja Konieczna


2008-05-07 12:34:46

Drodzy koleżanki i koledzy.

 

Chcemy poinformować, że 17 maja 2008 r, w godzinach 9:30 – 13:30, z inicjatywy Zarządu Oddziału proponujemy bezpłatne zajęcia wykładowo – warsztatowe nt. Diagnoza systemu rodzinnego B. Helilingera (PTUS), które poprowadzi dr Teresa Panas z Instytutu Psychologii KUL w Lublinie w sali konferencyjnej Szpitala Psychotrycznego w Olsztynie (wejście od strony ul. Sybiraków).

 

W warsztatach mogą wziąć udział również chętni psychologowie nie będący jeszcze członkami Towarzystwa.

 

Ponadto:

 

  1. Na warsztatch będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki członkowskie.
  2. Wysokość składki w 2007 i 2008 r. wynosi 80zł.
  3. Osoby, które chciałyby wstąpić do PTP prosimy o wcześniejsze wypełnienie wniosku, dołączenie xero dyplomu, 1 fotografii, przyniesienie 80zł na opłacenie skłądki za 2008r i 40 zł wpisowe. Jednocześnie informujemy, iż osobami polecającymi mogą być wyłącznie członkowie PTP z aktualnie opłaconymi składkami.
  4. Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać na stronie internetowej ptp.org.pl lub telefonicznie z Przewodniczącym tel 609-342-991.

 

W imieniu Zarządu Oddziału zapraszamy do udziału w warsztatach, życzymy efektywnego w nich udziału.

 

                                                      Zarzad Oddziału