Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2009-05-07 04:57:39

.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.

ul. Głowackiego17

10-447 Olsztyn

Drodzy Koleżanki i Koledzy!

Chcemy poinformować, że 16 maja 2009r. w godzinach 11:00 - 15:00, z inicjatywy Zarządu Oddziału proponujemy bezpłatne zajęcia wykładowo - warsztatowe nt. Diagnozowanie i opiniowanie w psychologii sądowej, które poprowadzi dr Małgorzata Toeplitz-Winiewskaz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Szpitala Psychiatrycznego w Olsztynie (wejście od strony ul. Sybiraków)

W warsztatach mogą wziąć udział również chętni psychologowie nie będący jeszcze członkami Towarzystwa. Prosimy o sprawdzanie na naszej stronie internetowej aktualności powyższego zaproszenia do 15-05-09 r.

Ponadto:

    1. Na warsztatach będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki członkowskie.

    2. Wysokość składki w 2008 i 2009 r. wynosi 80zł

    3.Osoby, które chciałyby wstąpić do PTP prosimy o wcześniejsze wypełnienie wniosku, dołączenie xero dyplomu, 1 fotografii, przyniesienie 80 zł, na opłacenie składki za 2009 r. i 40 zł na wpisowe. Jednocześnie informujemy, iż osobami polecającymi mogą być wyłącznie członkowie PTP z aktualnie opłaconymi składkami.

    4. Koleżanki i Koledzy, którzy nie opłacili składek w ostatnich 2 latach mogą,  zgodnie ze Statutem PTP, zostać skreśleni z listy członków PTP i taką Uchwałę Zarząd Oddziału podjął na posiedzeniu w dniu 31-03-09 r. w stosunku do członków, którzy nie opłacili składki za ostatnie dwa lata. Będą mogli oni reaktywować członkostwo po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa i wypełnieniu deklaracji o przywróceniu członkostwa. Koledzy i Koleżanki, którzy tego nie zrobią do 31 maja 2009 roku zostaną decyzją Zarządu Oddziału z 25 kwietnia 2009 roku skreśleni z listy członków. Prosimy o uzupełnienie tego obowiązku członkowskiego.

    5.Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać na stronie internetowej ptp.org.pl lub telefonicznie z Przewodniczącym tel. 609-342-991.

W imieniu Zarządu Oddziału zapraszamy do udziału w warsztatach, życzymy efektywnego w nich udziału.

Zarząd Oddziału