Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2009-07-19 16:14:02
 

Koleżanki i Koledzy.

Przedsawiam dziś ofertę szkoleniową Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Wszelkie dalsze pytania oraz chęć akcesu, proszę kierować do koleżanki Eli Ćwiek ela.cwiek@wp.pl


TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIU SFT

    Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu (Brief Solution Focused Therapy) - jest szkołą psychoterapii i jednocześnie filozofią postępowania w pracy z ludźmi poszukującymi pomocy profesjonalistów z powodu rozmaitych odczuwanych problemów: osobistych, rodzinnych, wymogów miejsca pracy, itd.

    Model terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu stworzony został w latach 80tych przez Steve de Shazera i Insoo Kim Berg z zespołu Brief Family Therapy Center w Milwaukee, USA. Rozwijany i poddawany próbom pracy z klientami z różnych grup społecznych - od bezdomnych czarnych mieszkańców gett, do wysoko wykształconych pracowników korporacji finansowych - zyskała sobie zwolenników w USA i wielu krajach świata.

    Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu jest rozwinięciem idei tradycyjnej psychoterapii krótkoterminowej. Wykraczając poza inspiracje pracami  M. Ericksona, P. Watzlawicka, J. Weaklanda - SFT stworzyła własny model postępowania. Opierając się na założeniu o istnieniu niezbędnych zasobów w kliencie podejście skoncentrowane na rozwiązaniu buduje w życiu klienta zmiany, które są niezbędne i akceptowane zarówno przez niego, jak i terapeutę. Podkreślając mocno kwestię właściwego rozpoznania motywacji klienta, pozawala na pomaganie bez oporu - rzecz niespotykaną w innych nurtach terapeutycznych. W odróżnieniu od wielu modeli nadających się do zastosowania wyłącznie w psychoterapii, metoda SF zdała egzamin jako skuteczny sposób podejścia do poszukiwania rozwiązań w obrębie wielu obszarów problemowych: od pracy terapeutycznej do zastosowań w oświacie i pomocy społecznej, a także w szkoleniach i konsultingu w biznesie.

Jako jedna z niewielu metod pracy zwraca uwagę zarówno na kwestie etyczne w postępowaniu z klientem, jak i na skuteczność pracy terapeuty, a także na obciążenie zawodowe pomagającego, uważając, że najciężej w trakcie sesji powinien pracować zainteresowany zmianą - to jest klient.

Skuteczność i szybkość docierania do rozwiązania stały się znakiem rozpoznawczym tej metody.

W Polsce stosowana od 1990, rozwijana i propagowana przez zespół Centrum Terapii Krótkoterminowej z Łodzi. Na terenie Europy profesjonaliści posługujący się tym podejściem skupieni są w European Brief Therapy Association EBTA, we współpracy z którym CTK prowadzi szkolenia.

Szkoła 'ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu'

Warsztaty wprowadzające do Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

     Szkolenie  'ABC Terapii Krótkoterminowej...' jest całościowym szkoleniem, przygotowującym uczestników do stosowania tej metody pomagania w praktyce. Cykl szkoleniowy kierowany jest do osób profesjonalnie zaangażowanych w pracę z innymi ludźmi w relacji pomagania: do psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, socjologów, specjalistów uzależnień.

Stawiany przez nas wymóg posiadania wyższego wykształcenia i profesjonalnego doświadczenia w pomaganiu wynika z intensywnego charakteru szkolenia i jego ukierunkowania na praktyczne zastosowanie.

   Celem szkolenia na poziomie A jest całościowe poznanie metody poprzez zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi i technicznymi Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, a także problemami definicyjnymi i badaniami dotyczącymi skuteczności metody. Warsztaty posłużą do zdobycia bazowych umiejętności praktycznych z zakresu SFT.

Co daje ukończenie Szkoły 'ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu':

  • Umiejętność samodzielnego posługiwania się jedną z najskuteczniejszych metod współczesnej psychoterapii

  • Umiejętność planowania i prowadzenia terapii krótkoterminowej z klientem indywidualnym, rodziną, grupą

  • Zwiększenie skuteczności własnych działań w życiu osobistym

  • Praktyczne umiejętności i wiedzę przydatną w warunkach pracy na wolnym rynku

  Prowadzący: szkolenie prowadzone jest przez Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.  

  Tryb: Zajęcia wyjazdowe prowadzone są w formie 3 dniowych spotkań warsztatowych.

   Po zaliczeniu wszystkich zajęć warsztatowych uczestnicy uzyskają świadectwa ukończenia szkolenia ' ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu - poziom A - 72 godziny'.

PROPONOWANY PLAN WARSZTATÓW

Cykl trzech warsztatów 3 dniowych

§   Podstawowe założenia SFA. Schemat pracy: I i II sesja. Typy relacji terapeutycznej. SFA - BSFT. Technologia: pytania

22-24.10.2009 czwartek - piątek - sobota

§   Technologia: pytania specjalne. Techniki językowe. Skalowanie. Technologia EARS

19-21.11.2009 czwartek - piątek - sobota

§   Warsztat - skuteczność podejścia, praca poza sesjami-zadania. Następna sesja. Trudne przypadki.

10-12.12.2009 czwartek - piątek - sobota

 Prowadzący:

 Mariola Lelonkiewicz - psycholog kliniczny, psychoterapeuta European Association for Psychotherapy, terapeuta i superwizor terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu SFT, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Prowadzi treningi umiejętności psychologicznych, a także superwizje zespołów i szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w oparciu o metodę Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Specjalistka w zakresie terapii rodzin i par, a także problemów uzależnień i przemocy domowej.

Jacek Lelonkiewicz - psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy,  psychoterapeuta European Association for Psychotherapy, superwizor Canadian Council of Professional Certification , terapeuta i superwizor terapii krótkoterminowej SFT, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalista w zakresie terapii problemów indywidualnych i rodzinnych, zaburzeń emocjonalnych, psychicznych, a także problemów uzależnień i przemocy. Konsultant biznesowy. Prowadzi treningi i superwizje, lider merytoryczny szkoleń dla profesjonalistów 'ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu'.

Warunki finansowe zajęć: grupa min. 12 osób ( maksymalnie 15 osób) koszt udziału w zajęciach jednej osoby 1600 zł. Płatność przelewem na konto  Centrum Terapii Krótkoterminowej Bank PKO S.A. V O/ Łódź  65124015451111000011667575. Strona zapraszająca pokrywa także koszty przejazdu i pobytu dwóch trenerów prowadzących (pokój 2 osobowy z łazienką, wyżywienie).

W porozumieniu z koordynatorem Panią Elżbieta Ćwiek,ela.cwiek@wp.pl  grupa organizuje także salę do zajęć w godzinach 09.00-18.00 (czw-pt) oraz 09.00-16.00 (sb), wyposażoną w wygodne fotele dla wszystkich uczestników oraz zapewnia możliwość korzystania z kawy i herbaty na miejscu w czasie przerw.

Prowadzący zapewniają materiały szkoleniowe dostosowane do zakresu tematycznego każdej sesji oraz świadectwa ukończenia szkolenia.

Szkolenie wprowadzające 'ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu'

jest elementem szerszych propozycji szkoleniowych prowadzonych przez Centrum:

  • Całościowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu- do uzyskania certyfikatu potwierdzającego odbycie całości szkolenia niezbędne jest ukończenie min. 272 godzin warsztatów, w tym min. 48 godzin superwizji.

  • Całościowego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty w zakresie zgodnym z wymogami przygotowywanej Ustawy o niektórych zawodach medycznych Ministerstwa Zdrowia - obejmującego łącznie 1200 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

 

Nasze szkolenia posiadają akredytacje Canadian Council for Professional Certification, uprawniającą do występowania o tytuł Certified Soluton Focused Therapist przyznawany przez Canadian Society of Counsellors and Therapists.