Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2011-02-09 21:31:26

       Drogie Koleżanki i Koledzy!

Rozpoczęliśmy Nowy 2011 Rok, w  którym  składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, realizacji planów zawodowych i wszystkiego najlepszego.

Zapowiada się, że będzie to rok ważnych wydarzeń w naszym Towarzystwie.

v     W miesiącu kwietniu kończy się kadencja obecnych władz Towarzystwa i powinniśmy dokonać wyboru władz oddziału i delegatów na Walne Zgromadzenie.

v       W miesiącu wrześniu odbędzie się Zjazd PTP w Katowicach, na który wszystkich serdecznie zapraszam. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZG PTP – zakładka Zjazdowa ( http://ptp.org.pl/) www.zjazdptp.us.edu.pl .

v     W trakcie Zjazdu odbędzie się też Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTP, które dokona ewentualnych zmian w Statucie Towarzystwa.

v     Już od teraz można regulować składki członkowskie na konto bankowe : Bank Millennium Nr konta: 48 1160 2202 0000 0001 7761 0238. Wysokość składki pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 80,- zł za 2010 i 2011 rok. Emeryci zgodnie ze Statutem nie muszą opłacać składek, ale proszę o poinformowanie Oddziału o tym fakcie,  z powołaniem się na stosowne uprawnienia emerytalne.

v     Informacje o spotkaniach seminaryjno-warsztatowych w 2011 roku będą ukazywały się na zakładce naszej strony internetowej: www.olsztyn.ptp.org.pl.

v     Z uwagi na dokonującą się zmianę siedziby Oddziału (budynek Wydziału Nauk Społecznych UWM ul. Głowackiego 17 uczelnia sprzedała) proszę o kontaktowanie się z Oddziałem na nr telefonu Przewodniczącego 609 342 991.

v     Sztab Kryzysowy Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nawiązał w końcu 2010 roku kontakt z naszym Oddziałem. Jednocześnie zwrócił się prośbą o pomoc w zorganizowaniu pomocy psychologicznej ludziom, którzy znajdą się w sytuacjach kryzysowych. W tym celu będzie organizowana sieć pomocy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Chcąc rozpocząć te działania będzie zorganizowane szkolenie dla psychologów, którzy chcieliby i mogli zgłosić swoją gotowość do świadczenia pomocy ludziom w kryzysowych sytuacjach (głównie klęsk żywiołowych, zbiorowych wypadków komunikacyjnych itp.) na przełomie marca i kwietnia 2011 roku. Dlatego członkowie Towarzystwa i ewentualnie inni psychologowie nie będący członkami Towarzystwa mogą zgłaszać chęć udziału w szkoleniu do przewodniczącego, tel. kontaktowy:  609342991,  do 10 marca br.

v      Zapraszamy do współpracy wszystkich psychologów, także nie będących członkami PTP. Pozdrawiamy.

                                           Zarząd Oddziału


Olsztyn, 09-02-11 r.

 


2011-02-09 21:08:19
Drogie Koleżanki i Koledzy! Rozpoczęliśmy Nowy 2011 Rok, w którym składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, realizacji planów zawodowych i wszystkiego najlepszego. Zapowiada się, że będzie to rok ważnych wydarzeń w naszym Towarzystwie. W miesiącu kwietniu kończy się kadencja obecnych władz Towarzystwa i powinniśmy dokonać wyboru władz oddziału i delegatów na Walne Zgromadzenie. W miesiącu wrześniu odbędzie się Zjazd PTP w Katowicach, na który wszystkich serdecznie zapraszam. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZG PTP – zakładka Zjazdowa ( http://ptp.org.pl/) www.zjazdptp.us.edu.pl . W trakcie Zjazdu odbędzie się też Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTP, które dokona ewentualnych zmian w Statucie Towarzystwa. Już od teraz można regulować składki członkowskie na konto bankowe : Bank Millennium Nr konta: 48 1160 2202 0000 0001 7761 0238. Wysokość składki pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 80,- zł za 2010 i 2011 rok. Emeryci zgodnie ze Statutem nie muszą opłacać składek, ale proszę o poinformowanie Oddziału o tym fakcie, z powołaniem się na stosowne uprawnienia emerytalne. Informacje o spotkaniach seminaryjno-warsztatowych w 2011 roku będą ukazywały się na zakładce naszej strony internetowej: www.olsztyn.ptp.org.pl. Z uwagi na dokonującą się zmianę siedziby Oddziału (budynek Wydziału Nauk Społecznych UWM ul. Głowackiego 17 uczelnia sprzedała) proszę o kontaktowanie się z Oddziałem na nr telefonu Przewodniczącego 609 342 991. Sztab Kryzysowy Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nawiązał w końcu 2010 roku kontakt z naszym Oddziałem. Jednocześnie zwrócił się prośbą o pomoc w zorganizowaniu pomocy psychologicznej ludziom, którzy znajdą się w sytuacjach kryzysowych. W tym celu będzie organizowana sieć pomocy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Chcąc rozpocząć te działania będzie zorganizowane szkolenie dla psychologów, którzy chcieliby i mogli zgłosić swoją gotowość do świadczenia pomocy ludziom w kryzysowych sytuacjach (głównie klęsk żywiołowych, zbiorowych wypadków komunikacyjnych itp.) na przełomie marca i kwietnia 2011 roku. Dlatego członkowie Towarzystwa i ewentualnie inni psychologowie nie będący członkami Towarzystwa mogą zgłaszać chęć udziału w szkoleniu do przewodniczącego, tel. kontaktowy: 609342991, do 10 marca br. Zapraszamy do współpracy wszystkich psychologów, także nie będących członkami PTP. Pozdrawiamy. Zarząd Oddziału Olsztyn, 09-02-11 r.