Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2011-03-17 19:37:14

Koleżanki i Koledzy !

 

Chcemy poinformować, że zgodnie z zapowiedzią 02-04-11 r. odbędą się wybory do Zarządu Oddziału. Zapraszamy zatem wszystkich członków zwyczajnych do udziału w Walnym Zebraniu Oddziału, którego celem będzie: a) przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału, b) wybranie nowego Zarządu Oddziału, c) Komisji Rewizyjnej, d) delegatów na Walny Zjazd Delegatów Zarządu Głównego i e) uchwalenia głównych kierunków działalności Oddziału.

 

       Walne Zwyczajne Zebranie Oddziału odbędzie się 02-04-11 r. o godz. 09.00 (pierwszy termin), a w przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, w drugim terminie, też 02-04-11 r. o godz. 09.30- bez względu na liczbę obecnych, w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie  ul. Wojska Polskiego 35 (wejście od ul. Sybiraków).

      Bezpośrednio po wyborach zapraszamy na bezpłatne zajęcia seminaryjno-warsztatowe  nt. „Coaching – nowe możliwości karier zawodowych”, które poprowadzi Kol. Tomasz Matusiak – Coaching Warmia. Przewidywany czas zajęć ok. 4 godzin.

 

       Zachęcamy do udziału w warsztatach również psychologów nie będących jeszcze członkami Towarzystwa.

 

Ponadto:

1. Na spotkaniu będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki członkowskie.

2. Wysokość składki w 2010 i 2011 roku wynosi 80,- zł.

3. Emeryci mogą zgodnie ze Statutem Towarzystwa składek nie opłacać.

4. Osoby zalegające z opłatą składek ponad 2 lata mogą zostać skreślone z listy członków PTP, to oznacza zawieszenie certyfikatów i rekomendacji przyznanych w ramach Towarzystwa, albo po wypełnieniu Deklaracji o przywróceniu członkostwa (znajduje się na stronie internetowej ZG PTP: ptp.org.pl) i opłaceniu składki za 2010 i 2011r. mogą reaktywować członkostwo.

5. Osoby, które chciałyby wstąpić do PTP prosimy o wcześniejsze wypełnienie deklaracji, dołączenie xero dyplomu i 1 fotografii, przyniesienie 80,- zł na opłacenie składki za 2011 r. i 40,- zł opłaty wpisowej. Jednocześnie przypominamy, że osobami polecającymi mogą być wyłącznie członkowie PTP z aktualnie opłaconymi składkami. Powyższe opłaty można przelać na konto PTP Oddział w Olsztynie ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, nr konta: 48 1160 2202 0000 0001 7761 0238.

6. Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać na stronie internetowej ptp.org.pl lub telefonicznie z Przewodniczącym Oddziału  tel. 609-342-991.

                                                                                              Zarząd Oddziału