Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2011-11-13 12:07:14

Drodzy Koleżanki i Koledzy!

Chcemy poinformować, że 10 grudnia 2011r. w godzinach 10:00 - 14:00, z inicjatywy Zarządu Oddziału  i Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie proponujemy bezpłatne zajęcia wykładowo – warsztatowe, nt. Wprowadzenie w problematykę interwencji kryzysowej ludzi  w sytuacji klęsk żywiołowych, które poprowadzą: Barbara Żołnierkiewicz i Weronika Rybczyńska. Spotkanie odbędzie się  w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP  Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie ul. Sikorskiego 23,  s. 8 .                                             

W zajęciach mogą wziąć udział również chętni psychologowie nie będący jeszcze członkami Towarzystwa. Prosimy o sprawdzanie na naszej stronie internetowej aktualności powyższego zaproszenia do 08-12-11 r.

Ponadto:

  1. W czasie spotkania będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki członkowskie.
  2. Wysokość składki w 2010 i 2011 r. wynosi 80 zł. Konto, Bank Millenium: Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn   48 1160 2202 0000 0001 7761 0238
  3. Osoby, które chciałyby wstąpić do PTP prosimy o wcześniejsze wypełnienie wniosku, dołączenie xero dyplomu, 1 fotografii, przyniesienie 80 zł, na opłacenie składki za 2011 r. i  40 zł na wpisowe. Jednocześnie informujemy, iż osobami polecającymi mogą być wyłącznie członkowie PTP z aktualnie opłaconymi składkami.
  4. Koleżanki i Koledzy, którzy nie opłacili składek w ostatnich 2 latach mogą,  zgodnie ze Statutem PTP, zostać skreśleni z listy członków PTP i taką Uchwałę Zarząd Oddziału podjął na posiedzeniu w dniu 31-03-09 r. w stosunku do członków, którzy nie opłacili składki za ostatnie dwa lata. Będą mogli oni reaktywować członkostwo po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa i wypełnieniu deklaracji o przywróceniu członkostwa. Prosimy o uzupełnienie tego obowiązku członkowskiego.
  5. Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać na stronie internetowej ptp.org.pl lub telefonicznie z Przewodniczącym tel. 609-342-991.

W imieniu Zarządu Oddziału zapraszamy do udziału w zajęciach, życzymy efektywnego   w nich udziału.

                                                     Zarząd Oddziału