Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2012-10-08 22:22:54

 

Koleżanki i Koledzy!

 

     Na podstawie art. 48, pkt. 5 Statutu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zwołujemy Walne Zebranie Oddziału w celu wyboru delegatów i ich zastępców do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa w dniu 20-10-12 r. o godz.10.00 – I termin i  o godz. 10.15 -II termin w Sali nr 5 Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych TWP WSP w Olsztynie  ul. Sikorskiego 23.

W czasie spotkania będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki członkowskie.

a)Wysokość składki w 2010 i 2011 r. wynosi 80 zł. Konto, Bank Millenium: Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn 48 1160 2202 0000 0001 7761 0238

b)Osoby, które chciałyby wstąpić do PTP prosimy o wcześniejsze wypełnienie wniosku, dołączenie xero dyplomu, 1 fotografii, przyniesienie 80 zł, na opłacenie składki za 2011 r. i 40 zł na wpisowe. Jednocześnie informujemy, iż osobami polecającymi mogą być wyłącznie członkowie PTP z aktualnie opłaconymi składkami.

c)Koleżanki i Koledzy, którzy nie opłacili składek w ostatnich 2 latach mogą, zgodnie ze Statutem PTP, zostać skreśleni z listy członków PTP i taką Uchwałę Zarząd Oddziału podjął na posiedzeniu w dniu 31-03-09 r. w stosunku do członków, którzy nie opłacili składki za ostatnie dwa lata. Będą mogli oni reaktywować członkostwo po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa i wypełnieniu deklaracji o przywróceniu członkostwa. Prosimy o uzupełnienie tego obowiązku członkowskiego.

d)Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać na stronie internetowej ptp.org.pl lub telefonicznie z Przewodniczącym tel. 609-342-991.

 

W imieniu Zarządu Oddziału zapraszamy do udziału w zebraniu.

 

 

 

 

 


2012-10-08 22:19:58

Olsztyn, 08-10-12 r.

                                        Komunikat 2

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy !

      Spotykamy się 20 i 21 października 2012 r.  o godz. 10.00  na zajęciach seminaryjno-warsztatowych poświęconych:

  Podstawowym zasadom udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, w tym w obliczu wydarzeń traumatycznych indywidualnych  i grupowych.

     Zajęcia przewidziane  są na 15 godzin. W sobotę 20-10-12 rozpoczniemy o godz. 10.00  i zakończymy około godz. 18.00. W niedzielę 21-10-12 rozpoczynamy o godz. 09.00 i pracujemy do 14.00.

     Spotykamy się w  ul. Sikorskiego 23. Istnieje możliwość wykupienia na dwa dni obiadów na miejscu w cenie 12,- zł za obiad. Trzeba tylko się zdeklarować do 14-10-12 wysyłając e-maila kedza@vp.pl

      Uczestnikom szkolenia  zostanie wydany stosowny certyfikat, co możemy uczynić zgodnie ze statutem, tylko swoim członkom (inaczej: uczestnikami szkolenia kończącego się certyfikatem towarzystwa mogą być  członkowie towarzystwa z aktualnie opłaconymi składkami. Jeśli ktoś jeszcze nie  uregulował składek prosimy to zrobić przed rozpoczęciem zajęć na konto:

Bank Millenium: Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn 

  48 1160 2202 0000 0001 7761 0238 .

     Po przeszkoleniu  dane kontaktowe  zostaną umieszczone na specjalnej liście  na stronie internetowej  Oddziału Towarzystwa i przekazane do wiadomości odpowiednich służb UW Wydziału Kryzysowego (wymagana będzie zgoda uczestnika).

     Do czasu szkolenia proszę się  ewentualnie kontaktować e-mailem  lub telefonicznie 609 342 991.

 

Pozdrawiamy Zarząd Oddziału