Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2013-04-28 21:02:17
   

Drodzy Koleżanki i Koledzy!

Chcemy poinformować, że 18 maja 2013r. w godzinach 09:30 - 13:30, z inicjatywy Zarządu Oddziału PTP w Olsztynie proponujemy bezpłatne zajęcia wykładowo – warsztatowe, nt. Specyfika badania neuropsychologicznego dzieci, które poprowadzi: Bogusława Liszka - Kisielewska z Krakowa. Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie ul. Wojska Polskiego 35 (wejście od ul. Sybiraków).

W zajęciach mogą wziąć udział również chętni psychologowie nie będący jeszcze członkami Towarzystwa. Prosimy o sprawdzanie na naszej stronie internetowej aktualności powyższego zaproszenia do 16-05-13 r.

Ponadto:

  1. W czasie spotkania będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki członkowskie.

  2. Wysokość składki w 2012 i 2013 r. wynosi 80 zł. Konto, Bank Millenium: Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn 48 1160 2202 0000 0001 7761 0238

  3. Osoby, które chciałyby wstąpić do PTP prosimy o wcześniejsze wypełnienie wniosku, dołączenie xero dyplomu, 1 fotografii, przyniesienie 80 zł, na opłacenie składki za 2013 r. i 40 zł na wpisowe. Jednocześnie informujemy, iż osobami polecającymi mogą być wyłącznie członkowie PTP z aktualnie opłaconymi składkami.

  4. Koleżanki i Koledzy, którzy nie opłacili składek w ostatnich 2 latach mogą, zgodnie ze Statutem PTP, zostać skreśleni z listy członków PTP i taką Uchwałę Zarząd Oddziału podjął na posiedzeniu w dniu 31-03-09 r. w stosunku do członków, którzy nie opłacili składki za ostatnie dwa lata. Będą mogli oni reaktywować członkostwo po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa i wypełnieniu deklaracji o przywróceniu członkostwa. Prosimy o uzupełnienie tego obowiązku członkowskiego.

  5. Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać na stronie internetowej ptp.org.pl lub telefonicznie z Przewodniczącym tel. 609-342-991.

W imieniu Zarządu Oddziału zapraszamy do udziału w zajęciach, życzymy efektywnego w nich udziału.

Zarząd Oddziału