Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2013-10-13 21:19:38

Drodzy Koleżanki i Koledzy.

W dniu 27 września 2013 roku odbyło się spotkanie pracowników Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji Wydziału Nauk Społecznych UWM z Przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PTP. Celem spotkania było lepsze poznanie się, wymiana doświadczeń i zainicjowanie ścisłej współpracy pomiędzy psychologami pracującymi naukowo a praktykami. Naszym zdaniem przyczyni się to do lepszej integracji środowiska psychologicznego w regionie.

Po zapoznaniu się wzajemnym, wymianie informacji na temat aktywności PTP oraz Katedry, ustaliliśmy, że w roku akademickim 2013/14 współpraca może obejmować następujące aktywności

Odnowienie uczestnictwa i udział pracowników Katedry w aktywnościach – szkoleniach i seminariach regionalnego oddziału PTP

Wykorzystanie doświadczeń i wiedzy pracowników Katedry dla działalności regionalnego oddziału PTP poprzez poprowadzenie przez nich jednego lub dwóch kwartalnych seminariów

Uczestnictwo członków PTP w organizowanym przez Katedrę śródrocznym seminarium Sekcji Psychologii Rozwoju PTP, które odbędzie się w Olsztynie w dniach 11 -12 lutego 2014

Współpracę członków PTP z Pracownią Testów Psychologicznych przy Katedrze Psychologii Rozwoju i Edukacji WNS UWM

a także

Wkładu członków PTP w publikacje monografii naukowo-dydaktycznych przygotowywanych przez Katedrę w kolejnych latach.

Ponadto zaplanowano, krótką prezentację Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji, która odbędzie się na najbliższym kwartalnym spotkaniu oddziału regionalnego PTP.


Zarząd Oddziału