Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2013-11-21 21:48:21

Drodzy Koleżanki i Koledzy!

Chcemy poinformować, że 07 grudnia 2013r. w godzinach 09:30 - 13:30, z inicjatywy Zarządu Oddziału PTP w Olsztynie proponujemy bezpłatne zajęcia seminaryjno – warsztatowe, nt. Trening mentalny, które poprowadzi: Dariusz Nowicki, psycholog sportu z Olsztyna. Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie ul. Wojska Polskiego 35 (wejście od ul. Sybiraków).

W zajęciach mogą wziąć udział również chętni psychologowie nie będący jeszcze członkami Towarzystwa. Prosimy o sprawdzanie na naszej stronie internetowej aktualności powyższego zaproszenia do 05-12-13 r.

Ponadto:

  1. W czasie spotkania będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki członkowskie.

  2. Wysokość składki w 2012 i 2013 r. wynosi 80 zł. Konto, Bank Millenium: Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn 48 1160 2202 0000 0001 7761 0238

  3. Osoby, które chciałyby wstąpić do PTP prosimy o wcześniejsze wypełnienie wniosku, dołączenie xero dyplomu, 1 fotografii, przyniesienie 80 zł, na opłacenie składki za 2013 r. i 40 zł na wpisowe. Jednocześnie informujemy, iż osobami polecającymi mogą być wyłącznie członkowie PTP z aktualnie opłaconymi składkami.

  4. Koleżanki i Koledzy, którzy nie opłacili składek w ostatnich 2 latach mogą, zgodnie ze Statutem PTP, zostać skreśleni z listy członków PTP i taką Uchwałę Zarząd Oddziału podjął na posiedzeniu w dniu 31-03-09 r. w stosunku do członków, którzy nie opłacili składki za ostatnie dwa lata. Będą mogli oni reaktywować członkostwo po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa i wypełnieniu deklaracji o przywróceniu członkostwa. Prosimy o uzupełnienie tego obowiązku członkowskiego.

  5. Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać na stronie internetowej olsztyn.ptp.org.pl lub telefonicznie z Przewodniczącym tel. 609-342-991.

W imieniu Zarządu Oddziału zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach, życzymy efektywnego w nich udziału.

Zarząd Oddziału


2013-11-02 13:03:29

UWAGA!
Nowe działania w sprawie ustawy o zawodzie psychologa!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Apelujemy o aktywny udział w konsultacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej zmian w ustawie o zawodzie psychologa. To jest ten moment, w którym musimy wykazać się solidarną walką o przygotowanie aktu prawnego, który wreszcie ureguluje nasz status zawodowy. Odpowiedzcie na ankietę i zachęcajcie wszystkich znanych sobie psychologów do uczynienia tego samego.

Musimy sami zadbać o nasze prawa zawodowe i ochronę naszych klientów.

Poniżej zamieszczam tekst komunikatu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Dnia 31 października 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło konsultacje społeczne umożliwiające wyrażenie opinii na temat regulacji wykonywania zawodu psychologa. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności: psychologów, studentów psychologii oraz osoby korzystające z usług psychologicznych do wypełnienia formularza ankiety. Ankieta znajduje się na stronie Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS:
http://www.dialog.gov.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Anią Świątek - Kolerą, tel. 22 661 16 37.

Sekretariat
Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
tel. (022) 661 16 38 , fax: (022) 661 16 40
e-mail: 
sekretariat.ddp@mpips.gov.pl


2013-11-02 13:01:06

Drodzy Koleżanki i Koledzy

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej,
ul. Wilcza 28 lok.20,
00-544 Tel. +48 848 22 64, 501 348 250,
maleszkolenia@ctpb.pl


Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

zaprasza na roczne specjalistyczne szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych

w Olsztynie – I edycja (2013/2014)

Planowane rozpoczęcie zajęć grudzień 2013

Proponowane szkolenie obejmuje 10 dwudniowych warsztatów, prowadzonych przez wysoce wykwalifikowanych specjalistów, dydaktyków w dziedzinie terapii poznawczo-behawioralnej. Jest to cykl warsztatów z zakresu podstaw terapii poznawczo-behawioralnej oraz pracy z podstawowymi zaburzeniami w terapii poznawczo-behawioralnej:

1. Wywiad i sformułowanie przypadku w terapii poznawczo- behawioralnej

2. Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie Negatywnych Automatycznych Myśli

3. Identyfikacja, weryfikacja i modyfikowanie Dysfunkcyjnych Założeń

4. Pytania sokratejskie w terapii poznawczo-behawioralnej

5. Terapia poznawczo-behawioralna depresji i myśli samobójczych

6. Lęk paniczny z i bez agorafobii w terapii poznawczo- behawioralnej

7. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne w terapii poznawczo- behawioralnej

8. Terapia poznawczo-behawioralna zespołu stresu pourazowego (PTSD)

9. Terapia poznawczo-behawioralna w chorobach somatycznych i psychosomatycznych

10. Praca z niską samooceną w terapii poznawczo- behawioralnej


PROMOCJA Osobom, które podpiszą umowę i dokonają pierwszej wpłaty do 31 października 2013 proponujemy promocyjną cenę każdego warsztatu 480 zł + 23% VAT = 590,40 zł brutto

Opłata wpisowa wynosi 1440 zł + 23% VAT = 1771,20 zł brutto - tytułem zapłaty za pierwsze, dziewiąte i dziesiąte dwudniowe spotkanie. Płatność za pozostałe warsztaty 480 zł + 23% VAT = 590,40 zł brutto - wymagana każdorazowo na minimum 7 dni przed datą kolejnego spotkania.

UWAGA! Istnieje możliwość kontynuacji nauki w Warszawie, po ukończeniu szkolenia jednorocznego, przez kolejne 3 lata, w celu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB. Certyfikat ten daje możliwość kontraktowania usług psychoterapeutycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie www.ctpb.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!