Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2014-01-31 19:14:38

Drodzy Koleżanki i Koledzy!

22 lutego 2014 r. w godzinach 10:00 - 13:00, z inicjatywy Zarządu Oddziału  PTP  w Olsztynie proponujemy bezpłatne zajęcia wykładowo – seminaryjne,  nt. Debata deliberacyjna ( grupowy proces poszukiwania porozumienia poprzez dyskusję, w której jednostki uczestniczą na zasadach równego statusu, wzajemnego poszanowania i wolności od wszelkich przymusów zewnętrznych), które poprowadzi: dr hab. Elżbieta Wesołowska prof. UWM. Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie ul. Wojska Polskiego 35 (wejście od ul. Sybiraków).

Prosimy o sprawdzanie na naszej stronie internetowej aktualności powyższego zaproszenia do 20-02-14 r.

Ponadto:

  1. W czasie spotkania będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki członkowskie.
  2. Wysokość składki w 2013 i 2014 r. wynosi 80 zł. Konto, Bank Millenium: Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn 48 1160 2202 0000 0001 7761 0238
  3. Osoby, które chciałyby wstąpić do PTP prosimy o wcześniejsze wypełnienie wniosku, dołączenie xero dyplomu, 1 fotografii, przyniesienie 80 zł, na opłacenie składki za 2014 r. i 40 zł na wpisowe. Jednocześnie informujemy, iż osobami polecającymi mogą być wyłącznie członkowie PTP z aktualnie opłaconymi składkami.
  4. Koleżanki i Koledzy, którzy nie opłacili składek w ostatnich 2 latach mogą,  zgodnie ze Statutem PTP, zostać skreśleni z listy członków PTP i taką Uchwałę Zarząd Oddziału podjął na posiedzeniu w dniu 31-03-09 r. w stosunku do członków, którzy nie opłacili składki za ostatnie dwa lata. Będą mogli oni reaktywować członkostwo po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa i wypełnieniu deklaracji o przywróceniu członkostwa. Prosimy o uzupełnienie tego obowiązku członkowskiego.
  5. Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać na stronie internetowej ptp.org.pl lub telefonicznie z Przewodniczącym tel. 609-342-991.

W imieniu Zarządu Oddziału zapraszamy do udziału w zajęciach, życzymy efektywnego   w nich udziału.

                                                                                             Zarząd Oddziału