Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2014-06-08 20:33:45

                           

               Drodzy Koleżanki i Koledzy!

Chcemy poinformować, że 17 czerwca 2014 r. w godzinach 14:30 - 16:00, z inicjatywy Zarządu Oddziału  PTP  w Olsztynie i Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie proponujemy bezpłatne zajęcia wykładowo – seminaryjne, nt. Dlaczego w Polsce jest mniej partycypacji, niż w innych krajach przeprowadzone przez dra Mirosława Warowickiego. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji UWM : ul Prawocheńskiego 13    (Kortowo koło kortów tenisowych) pokój 105.

W zajęciach mogą wziąć udział również chętni psychologowie nie będący jeszcze członkami Towarzystwa. Prosimy o sprawdzanie na naszej stronie internetowej aktualności powyższego zaproszenia do 15-06-14 r.

Ponadto:

1. W czasie spotkania będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki członkowskie.

2. Wysokość składki w 2013 i 2014 r. wynosi 80 zł. Konto, Bank Millenium: Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn 48 1160 2202 0000 0001 7761 0238

3. Osoby, które chciałyby wstąpić do PTP prosimy o wcześniejsze wypełnienie wniosku, dołączenie xero dyplomu, 1 fotografii, przyniesienie 80 zł, na opłacenie składki za 2014 r. i 40 zł na wpisowe. Jednocześnie informujemy, iż osobami polecającymi mogą być wyłącznie członkowie PTP z aktualnie opłaconymi składkami.

4. Koleżanki i Koledzy, którzy nie opłacili składek w ostatnich 2 latach mogą,  zgodnie ze Statutem PTP, zostać skreśleni z listy członków PTP i taką Uchwałę Zarząd Oddziału podjął na posiedzeniu w dniu 31-03-09 r. w stosunku do członków, którzy nie opłacili składki za ostatnie dwa lata. Będą mogli oni reaktywować członkostwo po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa i wypełnieniu deklaracji o przywróceniu członkostwa. Prosimy o uzupełnienie tego obowiązku członkowskiego.

5. Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać na stronie internetowej ptp.org.pl lub telefonicznie z Przewodniczącym tel. 609-342-991.

W imieniu Zarządu Oddziału zapraszamy do udziału w zajęciach, życzymy efektywnego   w nich udziału.

                               Zarząd Oddziału