Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2015-05-07 21:08:45
Drodzy Koleżanki i Koledzy!

   Chcemy poinformować, że 23 maja 2015 r. w godzinach 09:30 - 13:30, z inicjatywy Zarządu Oddziału PTP w Olsztynie i Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie proponujemy bezpłatne zajęcia seminaryjne-warsztatowe, nt.

Kim jestem? Kim mogę być?”
Czy możemy wspierać rozwój tożsamości osobowej u młodzieży i młodych dorosłych? A także, czy w ogóle warto to robić?*

przeprowadzone przez dr Justynę Michałek, Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji, WNS, UWM.

   Spotkanie odbędzie się w siedzibie Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji UWM : ul Prawocheńskiego 13
(Kortowo koło kortów tenisowych) pokój 105.

   W zajęciach mogą wziąć udział również chętni psychologowie nie będący jeszcze członkami Towarzystwa.
  Prosimy o sprawdzanie na naszej stronie internetowej aktualności powyższego zaproszenia do 21-05-15 r.
Serdecznie prosimy o potwierdzenie swojego udziału w zajęciach do 18-05-15r.

Ponadto:

1. W miesiącu wrześniu tego roku odbędą się wybory do władz Zarządu Oddziału na Walnym Zebraniu, o terminie którego w odpowiednim czasie poinformujemy Koleżanki i Kolegów.

Jednocześnie dokonamy wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie PTP, które zaplanowano w dniach 27-29 listopada 2015 roku w Warszawie.

Psychologowie chcący włączyć się aktywnie w prace Oddziału będą mile widziani we władzach Zarządu po wcześniejszym wyborze.

2. W czasie spotkania będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki członkowskie. Opłacanie składek regularne jest zobowiązaniem, które każdy członek przyjął podpisując deklarację naszego stowarzyszenia.

3. Wysokość składki w 2014 i 2015 r. wynosi 80 zł. Konto: 48 1160 2202 0000 0001 7761 0238, Bank Millenium: Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn

4. Osoby, które chciałyby wstąpić do PTP prosimy o wcześniejsze wypełnienie wniosku, dołączenie xero dyplomu, 1 fotografii, przyniesienie 80 zł, na opłacenie składki za 2015 r. i 40 zł na wpisowe. Jednocześnie informujemy, iż osobami polecającymi mogą być wyłącznie członkowie PTP z aktualnie opłaconymi składkami.

5. Koleżanki i Koledzy, którzy nie opłacili składek w ostatnich 2 latach mogą, zgodnie ze Statutem PTP, zostać skreśleni z listy członków PTP i taką Uchwałę Zarząd Oddziału podjął na posiedzeniu w dniu 31-03-09 r. w stosunku do członków, którzy nie opłacili składki za ostatnie dwa lata. Będą jednak mogli oni reaktywować członkostwo po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa i wypełnieniu deklaracji o przywróceniu członkostwa. Prosimy o uzupełnienie tego obowiązku członkowskiego.

6. Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać na stronie internetowej www.ptp.org.pl lub telefonicznie z Przewodniczącym tel. 609-342-991.


W imieniu Zarządu Oddziału zapraszamy do udziału w zajęciach, życzymy efektywnego w nich udziału.


                                                    Zarząd Oddziału


Informacja autorki o treści warsztatu *Kim jestem? Kim mogę być?”
Czy możemy wspierać rozwój tożsamości osobowej u młodzieży i młodych dorosłych?
A także, czy w ogóle warto to robić?

   Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: „Kim jestem?”, czy „Kim mogę być?” jawi się jako istotne wyzwanie głównie okresu dorastania. Właściwe poradzenie sobie z wyzwaniem poszukiwania odpowiedzi na pytanie „kim jestem?” i tym samym osiągnięcie dojrzałej tożsamości osobowej sprawia, że dorastający młody człowiek może z odpowiedzialnością i odpowiednimi zasobami wkroczyć w dorosłość i sprostać zadaniom tegoż okresu.

   Młody człowiek zaczyna uświadamiać sobie własną indywidualność i odrębność, a jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jest istotą przynależącą do określonej grupy, czy społeczności. Tym samym musi również zmierzyć się z wieloma sprzecznościami i trudnościami, które wynikają z samodzielnego zetknięcia się z wymogami świata dorosłych.

  Obecnie w zachodniej kulturze bardzo wzrosła wspomniana wolność wyboru, powiększyła się liczba możliwych stylów życia, które są dostępne dla młodzieży, obserwuje się także większy relatywizm wartości i indywidualności. Zmianie uległo również postrzeganie okresu poszukiwania tożsamości – zauważa się wzrost akceptacji dla przedłużającego się okresu poszukiwania tożsamości.

   Można uznać, że współcześnie odłożona w czasie jest decyzja o podjęciu zobowiązań, czy odpowiedzialności dorosłego życia odnośnie do ról społecznych czy rodzinnych, jakkolwiek właśnie ta możliwość poznawania i próbowania różnych ról społecznych daje okazję młodym ludziom odkrycia swoich faktycznych upodobań i preferencji.

   W programie spotkania przewiduje się rozważania dotyczące tożsamości osobowej, jej uwarunkowań i możliwości wspierania rozwoju tożsamości u młodych osób.


  Punktem wyjścia będzie wykorzystanie „Gry Obywatelstwa Europejskiego”*. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w ćwiczeniach/aktywnościach, które przede wszystkich mają posłużyć za inspirację do pracy z młodzieżą czy młodymi dorosłymi w zakresie wspierania ich w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Kim jestem? Jak widzą mnie inni ludzie? W jakim żyję świecie? Co jest dla mnie ważne? Do czego dążę?

   *„Gra Obywatelstwa Europejskiego”, czyli zestaw 40 fotografii do pracy grupowej z młodzieżą, która została zaprezentowana w czasie współorganizowanej przez Katedrę Psychologii Rozwoju i Edukacji UWM 16. Międzynarodowej Konferencji „Tożsamość i obywatelstwo dzieci w Europie: Innowacyjne praktyki i trendy badawcze w tożsamości, obywatelstwie i edukacji dziecka” (Olsztyn, 12–14 czerwca 2014r.)

Prowadząca: Justyna Michałek, Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji, WNS, UWM