Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2015-09-13 12:51:34

Koleżanki i Koledzy !

Zgodnie z zapowiedzią 03-10-15 r. odbędą się wybory do władz Zarządu Oddziału PTP.

Zapraszamy zatem wszystkich członków zwyczajnych do udziału w Walnym Zebraniu Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Olsztynie.

 Program zebrania przewiduje :

 a) przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Oddziału PTP za okres ostatniej kadencji,

 b) wybranie nowego Zarządu  Terenowego Oddziału PTP,

c) wybranie nowej Komisji Rewizyjnej Oddziału,

d) wybranie delegatów na Walny Zjazd Delegatów Zarządu Głównego (4 Delegatów) w terminie    27-29-11-15 r.

 e) uchwalenie głównych kierunków działalności Oddziału na najbliższą kadencję. 

       Walne Zwyczajne Zebranie Oddziału odbędzie się 03-10-15 r. o godz. 09.00 (pierwszy termin), a w przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, w drugim terminie, też 03-10-15 r. o godz. 09.30- bez względu na liczbę obecnych, w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie  ul. Wojska Polskiego 35 (wejście od ul. Sybiraków).

      Bezpośrednio po wyborach zapraszamy na bezpłatne zajęcia seminaryjno-warsztatowe  nt. „Trening mentalny i wykorzystanie biofeedbacku w treningu kontroli emocji”, które poprowadzi Kol. Dariusz Nowicki, psycholog sportu (i nie tylko). Przewidywany czas zajęć ok. 4 godzin.

      Zachęcamy do udziału w zajęciach seminaryjno-warsztatowych wszystkich członków naszego Oddziału, a także chętnych psychologów nie będących jeszcze członkami Towarzystwa.

 Ponadto:

1. Na spotkaniu będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki członkowskie.

2. Wysokość składki w 2014 i 2015 roku wynosi 80,- zł.

3. Emeryci mogą zgodnie ze Statutem Towarzystwa składek nie opłacać.

4. Osoby zalegające z opłatą składek ponad 2 lata mogą zostać skreślone z listy członków PTP, to oznacza zawieszenie certyfikatów i rekomendacji przyznanych w ramach Towarzystwa, albo po wypełnieniu Deklaracji o przywróceniu członkostwa (znajduje się na stronie internetowej ZG PTP: ptp.org.pl) i opłaceniu zaległych składek mogą reaktywować członkostwo (Istnieje możliwość innej formy realizacji zaległych składek po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału).

 5. Osoby, które chciałyby wstąpić do PTP prosimy o wcześniejsze wypełnienie deklaracji, dołączenie xero dyplomu i 1 fotografii, przyniesienie 40,- zł na opłacenie składki za drugie półrocze 2015  i 40,- zł opłaty wpisowej. Jednocześnie przypominamy, że osobami polecającymi mogą być wyłącznie członkowie PTP z aktualnie opłaconymi składkami.

Powyższe opłaty można przelać na konto PTP Oddział w Olsztynie ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn, nr konta: 48 1160 2202 0000 0001 7761 0238.

6. Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać na stronie internetowej www.olsztyn.ptp.org.pl lub telefonicznie z Przewodniczącym Oddziału  tel. 609-342-991.

                                                                                              Zarząd Oddziału