Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2015-12-04 21:57:49

Koleżanki i Koledzy.


W dniach 27-29 listopada 2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Delegaci wszystkich oddziałów PTP obradowali nad trzema kluczowymi kwestiami: (1) przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu i lokalnych oddziałów Towarzystwa, (2) wybór nowych władz oraz (3) ustalenie strategicznych działań organizacji na kolejną kadencję – lata 2015-2018.

Olsztyńskie środowisko PTP reprezentowali: Przewodniczący Oddziału Andrzej Kędzierski, Vice-Przewodnicząca Beata Krzywosz Rynkiewicz, Marta Kossut i Magdalena Baranowska. Przewodniczącą PTP na kolejną kadencję wybrano Małgorzatę Toeplitz-Winiewską.  Wielkim wyróżnieniem i świadectwem zaufania był wybór naszych delegatów do nowych władz i komisji PTP:

Członkami Zarządu Głównego i Prezydium zarządu zostali: Andrzej Kędzierski i Beata Krzywosz-Rynkiewicz

Do Komisji Rewizyjnej wybrana  została Marta Kossut

Członkiem Sądu Koleżeńskiego została: Danuta Dobkowska

Kol. Danuta Dobkowska na wniosek zarządu oddziału głosami Walnego Zgromadzenia uhonorowana została Odznaką Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Głównym dyskutowanym tematem, który nowy Zarząd przyjął jako priorytet swoich działań,  była praca na Ustawą o Zawodzie Psychologa, w tym pilne powołanie Samorządów zawodowych psychologów oraz Kodeksem Etycznym Psychologów. Wśród wielu zgłaszanych wniosków pojawiły się m.in. tematy transparentności i większej aktywności w życiu społecznym oraz integralności PTP.  W wyniku rozmów zgłoszono wnioski aby zarząd główny, oddziały i sekcje zamieszczały sprawozdania ze swojej działalności na stronie internetowej tak, by  były lepiej rozpoznawalne i przyciągały nowych członków oraz pozyskiwały nowe środki na działalność, także przyspieszenie prac nad Europejskim dyplomem psychologa honorowanym w krajach Unii Europejskiej. Powstała też propozycja utworzenia stanowiska rzecznika prasowego naszej organizacji (na wniosek naszego oddziału), który zajmowałby głos w kwestiach ważnych dla środowiska psychologów oraz ważnych społecznie, co umocniłoby spójność naszego środowiska i podkreślało status naszego zawodu zaufania publicznego. Nowy Zarząd rozpoczyna pracę już po Walnym Zgromadzeniu. Pierwsze posiedzenie Prezydium zarządu odbędzie się 13 stycznia.  Gorszą wiadomością jest podwyższenie składki członkowskiej od stycznia 2016 roku do 100,-zł (wpisowe 50,-zł).W zapowiedzi jest możliwość korzystania z bezpłatnego dla członków internetowego wydania Nowin Psychologicznych –wznowionego od 2016 roku czasopisma poświęconego głównie warsztatowi pracy psychologa.

 

Nasz nowy Zarząd Oddziału w nowym składzie ( Andrzej Kędzierski –przewodniczący, Beata Krzywosz-Rynkiewicz Vice przewodnicząca, Teresa Milewska-Gidzgier-sekretarz, Magdalena Puch-skarbnik, Krzysztof Goliński i Hubert Chróst-członkowie) już pracuje i zachęca do aktywności wszystkich członków. Na początek proponujemy szkolenie posługiwania się testem MMPI-2 przeprowadzonym przez  Pracownię Testów Psychologicznych PTP, które zostanie zorganizowane  w najbliższym czasie (na zgłoszenia oczekujemy na adres Przewodniczącego).

                                                           

                                                                                    Zarząd Oddziału