Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2016-01-20 22:24:53

Koleżanki i Koledzy!

 

Możemy zaproponować weekendowy termin szkolenia prowadzony przez pracowników Pracowni Testów Psychologicznych PTP w Warszawie testu MMPI-2 (sobota, niedziela), które ustaliliśmy na 5-6 marca 2016 r. Żeby uczestniczyć w szkoleniu nie trzeba wcześniej używać tego testu do badania, ale trzeba być psychologiem.

Podajemy kilka informacji organizacyjnych:

• Szkolenie trwa 2 dni, po około 8 godzin edukacyjnych z przerwami na kawę i lunch.

• W szkoleniu może wziąć udział do 20 psychologów.

• Szkolenie przeprowadzają współautorki polskiej normalizacji narzędzia: Pani Joanna Stańczak i Pani Ewa Zalewska (pani z doświadczeniem klinicznym).

• Godziny rozpoczęcia szkolenia to 9.00.

• Szkolenie powinno być opłacone zaraz po zgłoszeniu i po potwierdzeniu przez organizatora zakwalifikowania, na konto Oddziału PTP w Olsztynie.

• Koszt dwudniowego szkolenia wynosi dla członków PTP 200,-zł  z fakturą VAT, a psychologów nie będących członkami PTP 450,-zł. Powyższe opłaty można przelać na konto PTP Oddział w Olsztynie ul. Żołnierska 14 pok. 129 , 10-561 Olsztyn, nr konta: 48 1160 2202 0000 0001 7761 0238.

• Koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia nie są wliczone w cenę ogólną szkolenia i każdy realizuje je osobiście (kawa i herbata w cenie szkolenia).

Miejsce szkolenia w Olsztynie zostanie podane w późniejszym terminie.

 Każdy z uczestników otrzyma od Pracowni  Testów Psychologicznych PTP w Warszawie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

 

W razie jakichkolwiek pytań czy uwag proszę o kontakt: 609-342-991; kedza@vp.pl.

Zgłoszeń oczekujemy do 31 stycznia na adres mailowy; kedza@vp.pl.

Pierwszeństwo udziału  w szkoleniu mają członkowie Oddziału PTP w Olsztynie z opłaconą składką za 2016 r. (wynosi ona 100,- zł, konto powyżej).

                           

                                                                                 Zarząd Oddziału

 


2016-01-07 18:00:37

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
   

Zespół biura Zarządu Głównego składa serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
     

Jednocześnie pozwalam sobie przypomnieć Kolegom, że od 1 stycznia br., zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, wysokość składki członkowskiej PTP wynosi 100,- zł. Bardzo proszę o poinformowanie członków Oddziałów o tej zmianie, bo z dokonywanych na konto Zarządu Głównego wpłat widzimy, że informacja ta nie do wszystkich dotarła.
   

Przypominam także, iż składki zaległe powinny być regulowane w wysokości składki obowiązującej od Nowego Roku. Podstawą jest uchwała Walnego Zgromadzenia z 29 listopada 1997 r.


Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca PTP