Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
SZKOLENIE
2017-10-10 19:51:34

                                                                                                                                                         

Koleżanki i Koledzy!

Chcemy poinformować, że 28 października 2017 r. w godzinach 09:30 - 13:30,

z inicjatywy Zarządu Oddziału PTP w Olsztynie proponujemy                                     bezpłatne zajęcia seminaryjne-warsztatowe, nt.

„Uzależnienia behavioralne – uzależnienie od hazardu”

przeprowadzone przez Marka Kamionowskiego certyfikowanego terapeutę uzależnień.

 

   Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie ul. Wojska Polskiego 35 (wejście od ul. Sybiraków).

W zajęciach mogą wziąć udział również chętni psychologowie nie będący jeszcze członkami Towarzystwa.
Prosimy o sprawdzanie na naszej stronie internetowej aktualności powyższego zaproszenia do 26-10-17 r.
Serdecznie prosimy o potwierdzenie swojego udziału w zajęciach do 21-10-17r.
olsztyn.ptp@gmail.com

 

Ponadto:

1. W czasie spotkania będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki członkowskie.

2. Wysokość składki w 2016 i 2017 r. wynosi 100 zł. Konto, Bank Millenium: Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn 48 1160 2202 0000 0001 7761 0238

3. Osoby, które chciałyby wstąpić do PTP prosimy o wcześniejsze wypełnienie wniosku, dołączenie xero dyplomu, 1 fotografii, przyniesienie 50 zł, na opłacenie składki za drugi półrocze 2017 r. i 50 zł na wpisowe. Jednocześnie informujemy, iż osobami polecającymi mogą być wyłącznie członkowie PTP z aktualnie opłaconymi składkami.

4.         Koleżanki i Koledzy, którzy nie opłacili składek w ostatnich 2 latach mogą,  zgodnie ze Statutem PTP, zostać skreśleni z listy członków PTP i taką Uchwałę Zarząd Oddziału podjął na posiedzeniu w dniu 31-03-09 r. w stosunku do członków, którzy nie opłacili składki za ostatnie dwa lata. Będą mogli oni reaktywować członkostwo po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa i wypełnieniu deklaracji o przywróceniu członkostwa. Prosimy o uzupełnienie tego obowiązku członkowskiego.

5.         Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać na stronie internetowej olsztynptp.wix.com/home  lub ptp.org.pl a także telefonicznie z Przewodniczącym tel. 609-342-991.

W imieniu Zarządu Oddziału zapraszamy do udziału w zajęciach, życzymy efektywnego   w nich udziału.

                                                                                             Zarząd Oddziału               


Koleżanki i Koledzy Interwenci!

Chcemy poinformować, że w dniach 25-26 listopada 2017 r.  w godzinach 08:30 - 17:30, z inicjatywy Zarządu Oddziału  PTP  w Olsztynie i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie proponujemy bezpłatne zajęcia szkoleniowo-superwizyjne, nt.

 Praktyka specjalistycznej pomocy psychologicznej osobom dotkniętych kryzysem w sytuacji wydarzenia urazowego – grupowa superwizja konsultacyjna  i  superwizja indywidualnych przypadków. Pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowych zdarzeń masowych i mnogich – metodyka postępowania.

 

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ul. Piłsudskiego 7/9 (wejście od ul. Kopernika).

W zajęciach mogą wziąć udział również chętni psychologowie nie będący jeszcze członkami Zespołu Interwentów przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim, ale będący członkami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prosimy o jak najszybsze potwierdzanie swojego uczestnictwa; najpóźniej do 15 listopada 2017 r. na adres olsztyn.ptp@gmail.com lub kontakt do przewodniczącego 609 342 991.

        Prosimy o sprawdzanie na naszej stronie internetowej aktualności powyższego zaproszenia do 20-11-17 r.

Będzie to kolejne szkolenie specjalistyczne (doskonalące) dla psychologów członków Zespołu Interwencji Kryzysowej szczebla wojewódzkiego.

Olsztyński Oddział PTP jest współorganizatorem merytorycznym i organizacyjnym szkolenia 15 godzinnego. Realizatorem szkolenia będą specjaliści (dwie osoby) ze Stowarzyszenia Interwencji  i Pomocy Psychologicznej „Vivos Voco” z Krakowa. Gwarantują oni przeprowadzenie szkolenia na odpowiednim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Przybliży to nas do uzyskania certyfikatu interwenta kryzysowego.

                                                                           Zarząd Oddziału