Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
SZKOLENIE
2018-03-20 17:21:29

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Odział w Olsztynie

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. prof. dr Stanisława

Popowskiego w Olsztynie

zapraszają na minikonferencję:

 

„Psychoterapia dzieci –

ilustracje kliniczne”

 

wykłady wygłoszą:

 

Małgorzata Sadowska

„Od niepewności analizy do analizy niepewności”

 

Referat opisuje pracę z trudnym dzieckiem oraz jego środowiskiem,

wywołującą intensywne uczucia bezradności, wściekłości i rozpaczy.

Autorka podaje konkretne rozwiązania, jak takie

przeciwprzeniesieniowe uczucia mogą być wykorzystywane

do rozumienia i terapeutycznych działań.

W pracy istotnym elementem jest potrzeba tworzenia

współpracującego zespołu, towarzyszącego analizie

dziecka w trudnych warunkach instytucjonalnych.

Nakreślone zostały również zagrożenia

wynikające z nadmiernego zaangażowania terapeuty.

 

Robert Sadowski

„O stawaniu się autorytetem. Nabieranie siły i rozumienia siebie w

kontekście zmian w świecie wewnętrznym. Psychoanaliza nastolatka”

 

Adolescencja: żałoba po utraconym dzieciństwie,

triumf wkraczania na nowe terytorium…

Złożony emocjonalnie proces determinuje kształt dorosłości.

Adolescent musi znaleźć siły,

aby odsunąć się od rodziców na tyle,

by obłaskawić własne zdolności i ograniczenia, a także

by uniknąć niebezpiecznego konfliktu w relacji z rodzicami:

 miłości czułej oraz nowo wcielonej miłości seksualnej…

Bogaty materiał kliniczny z różnych okresów kilkuletniej pracy

ukazuje wysiłki pacjenta zmierzające do wydobycia się

 z wewnętrznej sytuacji nadmiernej zależności

od obiektów miłości, które doświadcza jako zbyt silne i ograniczające go.

Te wysiłki można rozumieć jako uniwersalne impulsy rozwojowe…

 

Miejsce:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie,

sala konferencyjna,

ul. Żołnierska 18 a

Termin: 21.04.2018 r. Godziny 10.00-13.00

Wstęp wolny