Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2018-04-15 10:59:19

Koleżanki i Koledzy.


Chcielibyśmy zaproponować udział w szkoleniu dotyczącym 

Skali Inteligencji Stanford-Binet 5, przeznaczonej: 

·         diagnozowany obszar: diagnoza inteligencji w populacji oraz w grupach specjalnych

·         grupa wiekowa: 2;0-18;11 oraz dorośli z niepełnosprawnością intelektualną.

Szkolenie (8 godzin dydaktycznych) odbyłoby się w Olsztynie w październiku 2018 r., dokładny termin i miejsce szkolenia zostanie przedstawiony bliżej października.

Cena szkolenia wynosi 200 zł, jeżeli zorganizuje się grupa 20 osób. Maksymalna ilość to 24 osoby.

Dla członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przewidziane jest dofinansowanie połowy kwoty szkolenia.

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu, a także do

przekazywania tej informacji innym osobom zainteresowanym - szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla psychologów.

Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa, na adres olsztyn.ptp@gmail.com lub do przewodniczącego nr tel. 609 342 991.

 

 Zarząd Oddziału