Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2018-10-05 20:00:15

Koleżanki i Koledzy !

Zarząd Oddziału informuje o uruchomieniu Mobilnego Punktu Pierwszej Pomocy Psychologicznej

 

MOBILNY PUNKT PIERWSZEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

w sytuacjach indywidualnych, mnogich i masowych wydarzeń traumatycznych.

CAŁODOBOWY TELEFON

730 822 320

 

Pomoc udzielana jest:

- bezpłatnie

- całodobowo

- siedem dni w tygodniu

- w miejscu uzgodnionym przez zgłaszającego i psychologa

 

Zarząd Oddziału


2018-10-03 19:50:08

Koleżanki i Koledzy !

Zgodnie ze Statutem PTP  27-10-18 r. odbędą się wybory do władz Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Olsztynie .

Zapraszamy zatem wszystkich członków zwyczajnych do udziału w Walnym Zebraniu Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Olsztynie.

 Program zebrania przewiduje :

 a) przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Oddziału PTP za okres ostatniej kadencji,

 b) wybranie nowego Zarządu  Terenowego Oddziału PTP,

c) wybranie nowej Komisji Rewizyjnej Oddziału,

d) wybranie delegatów na Walny Zjazd Delegatów Zarządu Głównego (6 Delegatów) w terminie    30.11-02.12.2018 r.

 e) uchwalenie głównych kierunków działalności Oddziału na najbliższą kadencję. 

       Walne Zwyczajne Zebranie Oddziału odbędzie się 27-10-18 r.                                    o godz. 10.00 (pierwszy termin), a w przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, w drugim terminie, też 27-10-18 r. o godz. 10.30- bez względu na liczbę obecnych, w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego  w Olsztynie  ul. Żołnierska 18a.

      Bezpośrednio po wyborach zapraszamy na bezpłatne zajęcia seminaryjno-warsztatowe  nt. „Europejski Certyfikat Psychologa EuroPsy: Dlaczego i jak można go uzyskać” które poprowadzi  Prof. dr hab. Beata Krzywosz- Rynkiewicz). Przewidywany czas zajęć ok. 2 godzin.

      Zachęcamy do udziału w zajęciach seminaryjno-warsztatowych wszystkich członków naszego Oddziału, a także chętnych psychologów nie będących jeszcze członkami Towarzystwa.

 Ponadto:

1. Na spotkaniu będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki członkowskie.

2. Wysokość składki w 2017 i 2018 roku wynosi 100,- zł.

3. Emeryci mogą zgodnie ze Statutem Towarzystwa składek nie opłacać,

4. Osoby zalegające z opłatą składek ponad 2 lata mogą zostać skreślone z listy członków PTP, to oznacza zawieszenie certyfikatów i rekomendacji przyznanych w ramach Towarzystwa, albo po wypełnieniu Deklaracji o przywróceniu członkostwa (znajduje się na stronie internetowej ZG PTP: ptp.org.pl) i opłaceniu zaległych składek mogą reaktywować członkostwo (Istnieje możliwość innej formy realizacji zaległych składek po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału).

5. Osoby, które chciałyby wstąpić do PTP prosimy o wcześniejsze wypełnienie deklaracji, dołączenie xero dyplomu i 1 fotografii, później wpłacenie na konto Oddziału  50,- zł składki za drugie półrocze 2018r.  i 50,- zł opłaty wpisowej. Jednocześnie przypominamy, że osobami polecającymi mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni  PTP z aktualnie opłaconymi składkami.

Powyższe opłaty prosimy przelać na konto PTP Oddział w Olsztynie ul. Żołnierska14 10-561 Olsztyn, nr konta: 48 1160 2202 0000 0001 7761 0238.

6. Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać na stronie internetowej  www.olsztyn.ptp.org.pl  lub olsztyn.ptp@gmail.com oraz olsztynptp.wix.com/home , a także telefonicznie z Przewodniczącym Oddziału  tel. 609-342-991.

                                                                                              Zarząd Oddziału