Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2018-11-03 17:25:01

Koleżanki i Koledzy Interwenci!

Chcemy poinformować, że w dniach 24-25 listopada 2018 r.  w godzinach 08:30 - 16:30 (14:30),  z inicjatywy Zarządu Oddziału  PTP  w Olsztynie i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie proponujemy bezpłatne zajęcia szkoleniowo-superwizyjne, nt.

 Praktyka specjalistycznej pomocy psychologicznej osobom dotkniętych kryzysem w sytuacji wydarzenia urazowego – grupowa superwizji konsultacyjna  i  superwizji indywidualnych przypadków (debriefing dla poszkodowanych i interwentów, drugie-trzecie spotkanie z klientem, klient z tendencjami samobójczymi i jego rodzina, pomoc klasie po wypadku kolegi lub samobójstwie, jak napisać przypadki własnych interwencji przed uzyskaniem certyfikatu interwenta).

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ul. Piłsudskiego 7/9 (wejście od ul. Kopernika).

W zajęciach mogą wziąć udział również chętni psychologowie nie będący jeszcze członkami Zespołu Interwentów przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim, ale będący członkami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prosimy o jak najszybsze potwierdzanie swojego uczestnictwa; najpóźniej do 15 listopada 2018 r. na adres olsztyn.ptp@gmail.com lub kontakt do przewodniczącego 609 342 991.

        Prosimy o sprawdzanie na naszej stronie internetowej aktualności powyższego zaproszenia do 20-11-18 r.

Będzie to kolejne szkolenie specjalistyczne (doskonalące) dla psychologów członków Zespołu Interwencji Kryzysowej szczebla wojewódzkiego.

Olsztyński Oddział PTP jest współorganizatorem merytorycznym i organizacyjnym szkolenia 15 godzinnego. Realizatorem szkolenia będą specjaliści (dwie osoby) ze Stowarzyszenia Interwencji  i Pomocy Psychologicznej „Vivos Voco” z Krakowa. Gwarantują oni przeprowadzenie szkolenia na odpowiednim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Przybliży to nas do uzyskania certyfikatu interwenta kryzysowego.

                                                            Zarząd Oddziału

 


Lista Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Olsztynie
2018-11-03 17:24:27

Lista Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  w Olsztynie

wybranego na Walnym Zebraniu  27.10.2018 r.

 

Nazwisko i imię  

Funkcja

Kędzierski Andrzej

 

 

 

Przewodniczący

 

Beata Krzywosz-Rynkiewicz

 

 

Zastępca Przewodniczącego

 

 

Joanna Lenda

 

Sekretarz

 

 

Magdalena Puch

 

Skarbnik

 

 

Krzysztof Goliński

 

Członek

 

 

Magdalena Baranowska

 

członek

 

Agata Potkaj

 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Danuta Dobkowska

 

 

 

Członek Komisji Rewizyjnej

Marzena Szlitter

 

 

 

Członek Komisji Rewizyjnej