Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
Zajęcia seminaryjno-warsztatowe
2019-10-15 20:43:37

Koleżanki i Koledzy!

 Chcemy poinformować, że 16 listopada 2019 r. w godzinach 10:00 - 13:00,

z inicjatywy Zarządu Oddziału PTP w Olsztynie proponujemy bezpłatne zajęcia seminaryjno-warsztatowe, nt.

„Społeczne stresory a zdrowie psychiczne pracownika”

przeprowadzone przez dr Annę Skuzińską  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. 

 Spotkanie odbędzie się w Gabinecie Psychologicznym „Semis” Elbląg ul. Robotnicza 97/2

W zajęciach mogą wziąć udział również chętni psychologowie nie będący jeszcze członkami Towarzystwa.
Prosimy o sprawdzanie na naszej stronie internetowej aktualności powyższego zaproszenia. Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w zajęciach
olsztyn.ptp@gmail.com

Ponadto:

1. W czasie spotkania będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki członkowskie.

2. Wysokość składki w 2018 i 2019 r. wynosi 100 zł. Konto, Bank Millenium: Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn 48 1160 2202 0000 0001 7761 0238

3. Osoby, które chciałyby wstąpić do PTP prosimy o wcześniejsze wypełnienie wniosku, dołączenie xero dyplomu, 1 fotografii, przyniesienie 50 zł, na opłacenie składki za drugi półrocze 2019 r. i 50 zł na wpisowe. Jednocześnie informujemy, iż osobami polecającymi mogą być wyłącznie członkowie PTP z aktualnie opłaconymi składkami.

4. Koleżanki i Koledzy, którzy nie opłacili składek w ostatnich 2 latach mogą, zgodnie ze Statutem PTP, zostać skreśleni z listy członków PTP i taką Uchwałę Zarząd Oddziału podjął na posiedzeniu w dniu 31-03-09 r. w stosunku do członków, którzy nie opłacili składki za ostatnie dwa lata. Będą mogli oni reaktywować członkostwo po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa i wypełnieniu deklaracji o przywróceniu członkostwa. Prosimy o uzupełnienie tego obowiązku członkowskiego.

5. Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać na stronie internetowej olsztynptp.wix.com/home  lub ptp.org.pl a także telefonicznie z Przewodniczącym tel. 609-342-991.

 

W imieniu Zarządu Oddziału zapraszamy do udziału w zajęciach, życzymy efektywnego   w nich udziału.

 

 

                                                                                             Zarząd Oddziału               

 


Szkolenie interwentów 11.2019
2019-10-06 18:24:20

Szkolenie interwentów 11.2019

Koleżanki i Koledzy Interwenci!

Chcemy poinformować, że w dniach 23-24 listopada 2019 r. w godzinach 08:30 - 16:30 (14:30), z inicjatywy Zarządu Oddziału PTP w Olsztynie i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie proponujemy bezpłatne zajęcia szkoleniowo-superwizyjne, nt.:

Praktyka specjalistycznej pomocy psychologicznej osobom dotkniętym kryzysem psychologicznym  – klient doświadczający przemocy domowej, pomoc klasie po wypadku kolegi lub samobójstwie, jak napisać przypadki własnych interwencji przed uzyskaniem certyfikatu interwenta, grupowa superwizja konsultacyjna i superwizje indywidualne interwentów.

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ul. Piłsudskiego 7/9 (wejście od ul. Kopernika).

W zajęciach mogą wziąć udział również chętni psychologowie nie będący jeszcze członkami Zespołu Interwentów przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim, ale będący członkami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prosimy o jak najszybsze potwierdzanie swojego uczestnictwa; najpóźniej do 15 listopada 2019 r. na adres olsztyn.ptp@gmail.com lub kontakt do przewodniczącego 609-342-991. 

Prosimy o sprawdzanie na naszej stronie internetowej aktualności powyższego zaproszenia do 20.11.2019 r.

Będzie to kolejne szkolenie specjalistyczne (doskonalące) dla psychologów członków Zespołu Interwencji Kryzysowej szczebla wojewódzkiego.

Olsztyński Oddział PTP jest współorganizatorem merytorycznym i organizacyjnym 15 godzinnego szkolenia. Realizatorem szkolenia będą specjaliści (dwie osoby) ze Stowarzyszenia Interwencji i Pomocy Psychologicznej „Vivos Voco” z Krakowa. Gwarantują oni przeprowadzenie szkolenia na odpowiednim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Przybliży to nas do uzyskania certyfikatu interwenta kryzysowego i prowadzenia punktu interwencji kryzysowej.

 

 

Zarząd Oddziału