Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2020-09-14 11:47:58

Zarząd Oddziału informuje o wznowieniu do końca 2020 roku Mobilnego Punktu Pierwszej Pomocy Psychologicznej


MOBILNY PUNKT PIERWSZEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Udziela pomocy osobom dotkniętym kryzysem w sytuacjach indywidualnych, mnogich i masowych wydarzeń traumatycznych.

TELEFON

730 822 320


Pomoc udzielana jest:

- bezpłatnie

- PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ:

Poniedziałek – piątek 14.00-22.00

Sobota-niedziela i święta 09.00-22.00

- w miejscu uzgodnionym przez zgłaszającego i psychologa


Zarząd Oddziału